پروفسور مقصود سلیمان پور

حوزه معاونت پژوهش و فناوری شامل 3 مدیریت زیر می باشد:

 - امور پژوهش و فناوری

- خدمات علمی و فناوری

- کارآفرینی و ارتباط با صنعت

معاون پژوهش و فناوری

دکتر مقصود سلیمان پور

مدیر پژوهش و فناوری

دکتر امیرعباس فرشید

مدیر خدمات علمی و فناوری

دکتر علی محمد نیک بخت

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر سید جعفر زنوزی

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:58  این هفته:925  این ماه:3588  امسال:39594