کارکنان معاونت

نام: هادی تختی
سمت: کارشناس کارآفرینی
تلفن: 044-32753210
محل کار: حوزه معاونت پژوهش و فناوری
نام: شیوا پاشاپور
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3201
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: پریسا یاسمی
سمت: کارشناس طرح های تحقیقاتی و تشویق مقالات
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3200
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: مهسا دهقانی اصل
سمت: کارشناس ترفیع پایه
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3190
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: حسین شرفپور
سمت: معاون کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: 3186
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: منیره بهگام
سمت: کارشناس سفرهای خارجی و فرصت مطالعاتی و پژوهانه
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3190
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: بابک جوادی
سمت: حسابدار
تلفن: 3117
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: ایوب آیرملو
سمت: کارپرداز
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3117
محل کار: حوزه معاونت پژوهش وفناوری
نام: عزیزه حسابی
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: 3205
محل کار: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه
نام: علی مهر آسیا
سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3202
محل کار: ساختمان ستاد مرکزی- طبقه سوم - دفتر معاونت پژوهش و فناوری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:177  این هفته:4718  این ماه:14847  امسال:122080