کارکنان معاونت

نام: علی مهر آسیا
سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3202
محل کار: ساختمان ستاد مرکزی- طبقه سوم - دفتر معاونت پژوهش و فناوری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:13  این هفته:1300  این ماه:8156  امسال:81091