کارکنان معاونت

نام: علی مهر آسیا
سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 044-32770555 ، داخلی 3202
محل کار: ساختمان ستاد مرکزی- طبقه سوم - دفتر معاونت پژوهش و فناوری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:85  این هفته:2474  این ماه:6854  امسال:95531