کارکنان مرکز فناوری اطلاعات

محمدرضا نیک نفس
سمت :
مدیر فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3073
پریچهر طوری
سمت :
معاون فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
32752835 - 2714
توحید مصطفائی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
2738
سجاد حسن بگلو
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3153
مهدی قیسی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3139
حامد آقازاده
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3152
راضیه شمسی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
2714
مهندسی محمدرضا طلیسچی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3073
مهندسی مهدی محمودی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
محل خدمتی :
مرکز فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
3140

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:265  این هفته:2394  این ماه:6774  امسال:171399