امروز

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

باسمه تعالی قابل توجه اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارمندان محترمبا توجه به راه اندازی سیستم جدید دسترسی به اینترنت به اطلاع میرساند که شارژ ترافیک اینترنت در ابتدای هر ماه (ماه میلادی) به صورت اتوماتیک از طرف سیستم انجام میگیرد. لذا خواهشمند است با مصرف بهینه اینترنت در طول هر ماه با توجه به محدود بودن پهنای باند اینترنت دانشگاه اداره فناوری اطلاعات را در جهت ارائه سرویس دسترسی به اینترنت یاری نمایید. مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه