امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان مرکز فناوری اطلاعات

مهندس پریچهر طوری
سمت :
مدیر فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مهندس توحید مصطفائی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2738 | مستقیم: 32752835
مهندس فرشته غلام‌زاده
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3162 | مستقیم: 32752835
مهندس حامد آقازاده
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3153 | مستقیم: 32752835
مهندس راضیه شمسی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مهندس محمدرضا طلیسچی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
مهندس مهدی محمودی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3140 | مستقیم: 32752835