امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

 

 

   

معرفی فناوری اطلاعات

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه ، در راستای  تحقق برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری  دانشگاه، سیستم ها و سرویس های  سخت افزاری و نرم افزاری مورد لزوم را فراهم می سازد. این مرکز همواره در صدد است با  استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات  موجود، راهکارهای مناسبی در طراحي، نگهداري و پشتيباني از شبکه کامپیوتری و سرويس هاي مرتبط به آن را برای  پاسخگویی به جامعه دانشگاهی ارائه دهد. این مرکز همچنين تلاش می کند با پیاده سازی مکانیزمهای امنیتی و فراهم ساختن سرویس های نرم افزاری مورد نیاز و توسعه  سیستم های کاربردی، نقش موثری در بهبود سیستم های اداری و اثربخشی و کارآیی فرآیندها و روشهای اداری و ارتقای سطح رضایتمندی از خدمات در دانشگاه ایفا نماید.

  وظایف اصلی مرکز فناوری اطلاعات

1-فراهم نمودن  امکان هاستینگ برای تمام سرویسهای الکترونیکی مورد نیاز در داخل دانشگاه

2- نگهداری و توسعه شبکه کامپیوتری دانشگاه

3-راهبری mail server دانشگاه

4-راهبری web server دانشگاه

5-راهبری سیستمهای امنیتی مورد لزوم در شبکه و سیستمهای کامپیوتری دانشگاه

6-کمک به الکترونیکی نمودن فرآیندهای آموزشی ، پژوهشی و اداری در سطح دانشگاه