امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

پودر آرتمیا یکی از فراورده‌های مهم آرتمیا است که با استفاده از بیومس خشک شده آرتمیا تولید می‌شود. این محصول به عنوان بخشی از غذای انواع آبزیان پرورشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کـاتـالــوگ