امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

کشاورزی هوشمند، کشت ریزاقلیم با سیستم خودتنظیمی است که شرایط مناسبی را برای رشد گیاه فراهم می‌کند. صنعت کشاورزی یکی از تاثیرگذارترین صنایع تحول دیجیتال و پیشرفت فناوری است.

 

دانلود کاتالوگ

سفارش محصول