امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

کشاورزی هوشمند، کشت ریزاقلیم با سیستم خودتنظیمی است که شرایط مناسبی را برای رشد گیاه فراهم می‌کند. صنعت کشاورزی یکی از تاثیرگذارترین صنایع تحول دیجیتال و پیشرفت فناوری است.

 

دانلود کاتالوگ

سفارش محصول