مدیریت امور پژوهش و فناوری

دکتر امیر عباس فرشید

مديريت امور پژوهش و فن آوري مجموعه ای است که با هماهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها در راستای اجرای سیاست های پژوهش و فناوری در مسیر توسعه و پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه ارومیه از نظر پژوهش و همچنین تامین نیازهای پژوهشی فعالیت می نمایند.

فعالیت هایی را که این حوزه سازماندهی و هدایت می نماید شامل :

 

1- تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

 

2- بررسی و تصویب طرح های درون دانشگاهی و گزارشات علمی

 

3- بررسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی در خصوص اعطای پایه سالانه و اعتبار پژوهشی(گرنت)

 

4- هدایت و هماهنگی در خصوص شرکت اعضاء هیات علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 

5- بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و هماهنگی های لازم در این خصوص 

 

6- حمایت و سازمان دهی برگزاری همایش های منطقه ای ، ملی و بین المللی در دانشگاه

 

7- مدیریت مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه 

 

8- هدایت فرآیند اعضای پژوهانه و وام دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

 

 بدیهی است، نظرلت ، پیشنهادات و انتقادات اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه می تواند نقش بسزایی در ارتقاء روند فعالیت این حوزه داشته باشد

 

مسئولین

مدیر امور پژوهش و فناوری

دکتر امیر عباس فرشید

مسئول دفتر

 علی مهر آسیا

آدرس پست الکترونیکی مدیریت امور پژوهش و فناوری

aa.farshid@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32770555

فکس: 32779559

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:41  این هفته:4808  این ماه:9333  امسال:61456