امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

کارکنان معاونت

داخلی: 3162 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس فرشته غلام‌زاده
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3127 | مستقیم: 32759344
حوزه معاونت پژوهش وفناوری
m.khodaparast@urmia.ac.ir
مریم بشیر خداپرست
کارشناس انتقال فناوری و تجاری‌سازی
3042
امور پژوهشی
a.milan@urmia.ac.ir
علی دلایی میلان
کارشناس بخش علم‌سنجی و مالکیت فکری
3186
حوزه معاونت پژوهش وفناوری
لیلا طاهری‌پور
کارشناس پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت
3201
حوزه معاونت پژوهش وفناوری
مریم اختیاری
کارشناس سامانه پایان‌نامه‌ها
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
p.touri@urmia.ac.ir
مهندس پریچهر طوری
مدیر فناوری اطلاعات
داخلی: 2738 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
t.mostafaei@urmia.ac.ir
مهندس توحید مصطفائی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3153 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس حامد آقازاده
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس راضیه شمسی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس محمدرضا طلیسچی
کارشناس فناوری اطلاعات

Pages