امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

پیرو مصوبات سفر استانی معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ستاری، مرحله دوم پرداخت تسهیلات سیدمانی به منظور تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های فناور (غیر دانش بنیان) متعلق به اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه، آغاز گردید. اعضای محترم هیئت علمی علاقه‌مند جهت بهره‌مندی از این تسهیلات، به اداره توسعه و تجاری‌سازی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است طرح‌ها/محصولات پس از بررسی و ارزیابی اولیه در اداره توسعه و تجاری‌سازی، جهت بررسی و تایید نهایی به صندوق پژوهش و فناوری استان ارسال خواهد شد.

تسهیلات مذکور با نرخ بهره ۴٪ و از محل تسهیلات سیدمانی معاونت علم و فناوری توسط صندوق پژوهش و فناوری استان قابل دسترسی است.