امروز

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اساتید علاقمند به ارائه محصول /فناوری در غرفه رونمایی محصولات فناورانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران حداکثر تا تاریخ 1402/07/30 نسبت به معرفی محصول خود به مدیریت فناوری و ارتباط با جامعه اقدامات لازم را انجام دهند.
بدیهی است انتخاب فناوری نهایی جهت ارائه در نمایشگاه براساس مستندات ارائه شده و امتیازات حاصله برعهده کمیته فناوری و مالکیت فکری معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه خواهد بود.
شرایط معرفی فناوری برگزیده:
- دستاورد مورد نظر جزء موارد رونمایی شده در سالهای قبل در محل نمایشگاه و فن‌بازار نباشد.
- دستاورد معرفی شده حداکثر مربوط به دو سال اخیر باشد.
- عرضه محصول یا ماکت آن (در صورتیکه وزن فناوری بالای 500 کیلو) با شرایط مطلوب در محل نمایشگاه امکان پذیر باشد.
- فناوری به همراه تصاویر و مستندات در سامانه سافا (irantechhub.ir) ثبت شده باشد.
- تکمیل فرم الگوی معرفی دستاورد غرفه رونمایی