امروز

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

باعنایت به تغییر سامانه ایمیل دانشگاه چنانچه هریک از کاربران جهت ورود به سامانه مذکور با مشکل روبرو شوند می بایست cash مربوط به Browser خود را پاک کرده و مجددا به سامانه دسترسی پیدا کنند.

درصورتی که از مرورگر Google Chrome استفاده می نمایید به صورت زیر عمل کنید: 

کلیدهای Ctrl+Shift+Delete را به صورت همزمان بر روی صفحه کلید بزنید

پس از نمایان شدن صفحه زیر کادر مربوط به گزینه  Time Range را بازکرده و گزینه All Time را انتخاب کنید و سپس گزینه Clear Data را بزنید.

  

درصورتی که از مرورگر Firefox استفاده می نمایید به صورت زیر عمل کنید: 

کلیدهای Ctrl+Shift+Delete را به صورت همزمان بر روی صفحه کلید بزنید

پس از نمایان شدن صفحه زیر کادر مربوط به گزینه  Time Range to clear را بازکرده و گزینه Everything را انتخاب کنید و سپس گزینه Ok را بزنید.