امروز

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

به جهت اهمیت و لزوم کنترل تردد پرسنل، سیستم جدید حضور و غیاب که نسبت به نرم افزار قبلی دارای امکانات بیتری میباشد راه اندازی گردید.

برای دریافت راهنمای استفاده از این سیستم جدید میتوانید از لینک زیر برای دانلود استفاده نمایید.

 دانلود راهنمای استفاده برای مدیران

دانلود راهنمای استفاده برای پرسنل