امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

به استحضار می رساند باتوجه به تجمیع سامانه های دانشگاه و انتقال داده های پایان نامه های دانشگاه به سامانه جدید پژوهشیار، از تاریخ 1401/10/25 برای ثبت پروپوزال و تکمیل مراحل مربوط به پایان نامه می توانید از سامانه پژوهشیار استفاده نمایید. لینک سامانه پژوهشیار در صفحه اصلی سایت دانشگاه قرار داده شده است همچنین می توانید از طریق آدرس https://ris.urmia.ac.ir/ وارد سامانه پژوهشیار شوید. راهنمای سامانه و همچنین نحوه ورود به سایت در صفحه اصلی سامانه پژوهشیار قرار دارد و می توانید از این راهنما استفاده نمایید.

معاونت پژوهشی دانشگاه