امروز

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

کارکنان معاونت

داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
مهندس محمدرضا طلیسچی
کارشناس فناوری اطلاعات
داخلی: 3140 | مستقیم: 32752835
مدیریت فناوری اطلاعات
me.mahmudi@urmia.ac.ir
مهندس مهدی محمودی
کارشناس فناوری اطلاعات
32753185
شهلا پیام
کارشناس و مسئول دبیرخانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
044-32753210
هادی تختی
کارشناس کارآفرینی
044-32770555 ، داخلی 3201
شیوا پاشاپور
کارشناس پژوهش
044-32770555 ، داخلی 3200
پریسا یاسمی
کارشناس طرح های تحقیقاتی و تشویق مقالات
044-32770555 ، داخلی 3190
مهسا دهقانی اصل
کارشناس ترفیع پایه
044-32770555 ، داخلی 3190
منیره بهگام
کارشناس سفرهای خارجی و فرصت مطالعاتی و پژوهانه
3117
بابک جوادی
حسابدار
044-32770555 ، داخلی 3117
ایوب آیرملو
کارپرداز

Pages