امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه در راستای هدایت پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجوی به سمت نیازهای جامعه، اقدام به راه اندازی اولویت‌های تحقیقاتی مورد حمایت دانشگاه کرده است. اساتید محترم با انتخاب این موضوع‌ها علاوه بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و حل مشکلات جامعه تحت حمایت‌های ویژه معاونت پژوهشی و فناوری از قبیل تسهیل فرآیند تجاری‌سازی قرار خواهند گرفت.

 لینک دسترسی