امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

ربات کروی یکی از انواع ربات ها می‌باشد که به دلیل دارا بودن شکل کروی خود به این نام نامیده می‌شود. ربات کروی هوشمند متشکل از یک پوسته کروی و یک مکانیزم داخلی است که حرکت پوسته را تامین می‌کند. این ربات قابلیت حرکت و چرخش در همه جهت‌ها را دارد و با توجه به شکل ظاهری، هیچگاه واژگون نمی‌شود. این ربات با توجه به نحوه ساخت آن می‌تواند در خشکی و آب حرکت کند.