امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

۲۵ نوع ماده برای بهبود گیاهان و محصولات کشاورزی تولید و تهیه شده است. مواد ضد شوری، ضد خشکی و ضد سرما از جمله این محصولات هستند. برای مثال به منظور استفاده از بهبود دهنده ضد شوری، لازم است ابتدا بذرها را تیمار کرده و پس از استفاده از محصول مذکور آن‌ها را بکاریم. در این صورت حتی در شرایطی که خاک شور باشد نیز گیاه رشد خواهد نمود و جوانه خواهد زد. ماده ضد خشکی مانند محصول پیشین است که در صورت استفاده از آن در زمین دیم که نیاز به آبیاری اولیه دارد، دیگر نیاز به این امر نخواهد بود و با اولین بارندگی‌ها، گیاه می‌تواند رشد مناسبی داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این محصول، کاهش بسزای آب مصرفی در زراعت و کشاورزی است. سم‌ها و کودهای ارگانیک در وضعیتی هستند که کوچک‌ترین اثر نامطلوبی در محیط نمی‌گذارند. شته کش ارگانیک، ماده ارگانیک ضد مگس سفید محصولاتی از این قبیل هستند. قارچ کش ارگانیک محصول دیگری است که در ضمن نابودی قارچ‌های سمی، می‌تواند با بیماری خطرناک آتشک (فایربلاد) مبارزه کند