امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

این سیستم‌ها به صورت دستی و یا اتوماتیک توسط کامپیوتر قابل کنترل می‌باشند. تست تولید پرتوهای ایکس برای تیوب‌های XRD با موفقیت بر روی  دستگاه به اتمام رسیده و در حال کالیبره شدن برای تیوب‌های رادیوگرافی حیوانی می باشد. و توانایی کالیبره شدن برای  انواع کاربردها را دارد. این دستگاه با ایجاد الکترون‌های پر انرژی در محدوده ۴۰ تا ۱۲۰ کیلو ولت به عنوان دستگاه پایه رادیو گرافی به کار می‌رود و از چهار بخش تشکیل شده است:

  • سیستم خنک کننده
  • سیستم تفنگ الکترونی
  • سیستم ولتاژ مالتیپلایر
  • سیستم راه انداز فیلمان

این سیستم‌ها به صورت دستی و یا اتوماتیک توسط کامپیوتر قابل کنترل می‌باشند. تست تولید پرتوهای ایکس برای تیوب‌های XRD با موفقیت بر روی  دستگاه به اتمام رسیده و در حال کالیبره شدن برای تیوب‌های رادیوگرافی حیوانی می باشد. و توانایی کالیبره شدن برای  انواع 

 

 

دانلود کاتالوگ