امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

به دلیل قرارگرفتن صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد خوردگی، بررسی و مدیریت آن از  اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با کاهش منابع نفت و گاز، حفر چاه های عمیق، افزایش یافته است. با عمیق تر شدن چاه‌ها، فشار و دمای انتهای چاه نیز افزایش یافته و مشکلات ناشی از خوردگی نیز افزایش می‌یابد.  یکی از راه‌های مقابله با خوردگی استفاده  از پوشش های فوق آبگریز می باشد. پوشش های فوق آبگریز با به حداقل رساندن ارتباط بین عوامل دخیل در فرآیند خوردگی، صدمات حاصل از این پدیده طبیعی را به حداقل می رساند. این محصول به عنوان یک ماده فوق آبگریز، قابلیت کاهش میزان خوردگی در صنایع مرتبط با صنعت نفت در شرایط اقلیمی مختلف را دارد.

 دانلود کاتالوگ