امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

معرفی فناوری

توليد آنتي بادي پلي كلونال بر عليه ايمونوگلوبولين انساني در خرگوش:

معرف کومبس یا آنتی هیومن گلوبولین، آنتی بادی پلی کلونالی است که در بدن حیواناتی مانند خرگوش و بر علیه سرم انسان یا فراکسیون‌های غنی از ایمونوگلوبولین انسانی تولید می‌شود. این معرف کاربردهای تشخیصی و آموزشی متعدد دارد.

دانلود کاتالوگ