امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

نانوسلولز اصطلاحی است که به سلولز با فیبری به قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر اطلاق می‌شود و به سه شکل نانوکریستال، نانوفیبر سلولز و نانوسلولز باکتریایی قابل تولید است. نانوسلولز باکتریایی، توسط گونه‌های خاص باکتری سنتز می‌شود و اگرچه ساختار شیمیایی آن مشابه سلولز گیاهی است اما تفاوت‌های زیادی با سلولز گیاهی دارد.

 

دانلود کاتالوگ