امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

با افزایش آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و کاهش منابع آب، استفاده از انواع غشاهای پلیمری برای تصفیه آب‌های آلوده رواج یافته است. برای تست عملکرد غشاها در فاز آزمایشگاهی از سل‌های فیلتراسیون استفاده می‌شود که مرسوم‌ترین آن، سل فیلتراسیون انتها بسته است که در تست غشاهای صفحه‌ای کاربرد دارد.

 

دانلود کاتالوگ