امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ماموریت های مرکز تحقیقات مدیریت بحران و مهندسی زیرساخت ها به قرار زیر تعریف شده است:

 

1- نظارت و پایش پروژه های عمرانی استان

2- پایش مخاطرات زمین (Geohazards) از جمله زلزله، رانش، روانگرایی و فرونشست و نظارت بر شبکه لرزه‌نگاری استان

3- پایش مخاطرات هواشناختی از جمله خشکسالی و سیل با تاکید بر تبعات بحران خشکی دریاچه ارومیه

4- برگزاری دوره‌ها و کارگاه های تخصصی برای کارشناسان و مدیران استان در موضوعات مرتبط با مرکز

5- انجام پروژه‌ تحقیقاتی در موضوعات مرتبط با مرکز

6- ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد برای فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی در خصوص مباحث مرتبط با مدیریت بحران