امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

  سایت کامپیوتری مرکز

سایت کامپیوتری مرکز تحقیقات با هدف انجام مدل سازی های عددی در مرکز تحقیقات راه اندازی شده است که در حال حاضر تعداد 7 سیستم کامپیوتری در آن سرویس دهی می کند. نرم افزارهای مهندسی به روز بر روی سیستم های این سایت نصب شده است که نرم افزارهای  Matlab ، Abaqus ، LSDyna ،  Plaxsis از جمله نرم افزارهایی است که به دانشجویان و محققان خدمت رسانی می کند.