امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

دستگاه برش پیچشی قادر به اعمال همزمان پیچش حول محور قائم و بارگذاری قائم بر نمونه­ای که از داخل و بیرون توسط غشاهای داخلی و خارجی محصور شده است می­باشد که امکان مطالعه روی انیزوتروپی خاکها را فراهم می­کند. در این دستگاه امکان کنترل مستقل پیچش، نیروی قائم و فشارهای سلول داخل و خارج نمونه وجود دارد. نمونه در محفظه­ای که برروی یک پایه و داخل یک چهارچوب که موتورها روی آن قرار دارند واقع است. این دستگاه اساساً از یک سلول مشابه سلول سه محوری، یک سیستم بارگذاری، یک سیستم فشار پنوماتیکی و سیستم کنترل (دریافت مقادیر بار و فرمان مناسب) تشکیل شده است.

دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی (HCTS)