امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

     

دستگاه سه محوری سیکلیک

دستگاه سه محوری سیکلیک دارای قابلیت انجام آزمایش‌های کنترل تنش می‌باشد. این دستگاه برای انجام آزمایش‌های مسیر تنش کنترل بسته در مود فشاری و کششی راه‌اندازی شده است. این دستگاه توسط ایده‌های داده‌شده روی قطعات و برنامه کنترلی نوشته‌شده برای آن، قادر به انجام تحکیم ناهمسان به‌صورت کششی و فشاری نیز می‌باشد