امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 

بتن خودتراکم داراي قابليت­هاي متمايز نسبت به ساير بتن­ها است که پارامترهاي موثر در هر يک از اين قابليت­ها به صورت مستقل از يکديگر مي­باشند لذا براي سنجش ويژگي­هاي خاص يتن خودتراکم و بررسي رفتارشناسي آن دستگاه­هاي آزمايشي متعددي وجود دارد که هرکدام مي­توانند تنها تاثير يک يا چند عامل را نشان دهند.

 
 میکسر مخصوص اختلاط بتن خودتراکم آزمایش جعبه U     
  

آزمایش قیف V

 آزمایش جعبه   L